עבודות הקמת מבנה רב תכליתי- עפרה

עבודות הקמת מבנה רב תכליתי- גן שיקומי, מעון שיקומי ומתנ”ס ביישוב עפרה מספר מכרז: 02/21 תאריך תחילת הגשות: 09/02/21 תאריך אחרון להגשה: 09/03/2021 מסמך הבהרות פרוטוקול סיור קבלנים מפגש מציעים פרטי המכרז הודעה על דחיית מועד הגשה

להקמה והפעלה של מתחם מזון במסוף התחבורה

להקמה והפעלה של מתחם מזון במסוף התחבורה באזור תעשייה שער בנימין ולהצבה והפעלה של עגלות מזון במבנה המועצה מספר מכרז: 03/21 תאריך תחילת הגשות: 15/02/21 תאריך אחרון להגשה: 02/03/21 הודעה על שינוי תנאי הסף פרטי המכרז חוברת מכרז נספח א נספח ב תשריט להמחשה בלבד מסמך הבהרה מפגש מציעים

מכרז 28.20 לביצוע עבודות נגרות בית הכנסת טלמון

לביצוע עבודות נגרות בית הכנסת “שירת גלעד” ביישוב טלמון מספר מכרז: 28/20 תאריך תחילת הגשות: 17/11/20 תאריך אחרון להגשה: 03/12/20 מענה לשאלות משתתפים פרטי המכרז פרוטוקול סיור קבלנים חוברת מכרז כתב כמויות הודעה על דחיית מועד הגשה

מכרז 26.20 עבודות שיקום, פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון במטה בנימין

לביצוע עבודות שיקום, פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון במטה בנימין מספר מכרז: 26/20 תאריך פתיחת הצעות: 30/09/20 תאריך אחרון להגשה: 28/10/20 דחיית מועד הגשה פרוטוקול מפגש מציעים מענה לשאלות מציעים מפגש מציעים הבהרת הגשה חוברת מכרז פרטי המכרז

למתן שירותי תכנון בית מלון בתחומי המועצה

למתן שירותי תכנון בית מלון בתחומי המועצה האזורית מטה בנימין מספר מכרז: 23/20 תאריך תחילת הגשות: 06/09/20 תאריך אחרון להגשה: 12/11/20 הודעה על מועד הגשת הצעות מענה נוסף לשאלות אדריכלים מענה לשאלות אדריכלים הבהרה נספח – ביטוח מסמכי המכרז פרטי המכרז הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות

לביצוע עבודות התקנת 2 מעליות נגישות בפירים קיימים ועבודות שיפוץ לצורך הנגשה פרטנית באולפנת נריה וישיבת נר תמיד חשמונאים

לביצוע עבודות התקנת 2 מעליות נגישות בפירים קיימים ועבודות שיפוץ לצורך הנגשה פרטנית באולפנת נריה וישיבת נר תמיד חשמונאים מספר מכרז: 22/20 תאריך פתיחת הצעות: 04/08/20 תאריך אחרון להגשה: 12/08/20 פרטי המכרז

מכרז להקמת בית ספר ממ״ד אוהל שילה בנות

מכרז פומבי מס’ 20/20 להקמת בית ספר ממ”ד אוהל שילה בנות מגרש 3000 מספר מכרז: 20/20 תאריך פתיחת הצעות: 21/07/20 תאריך אחרון להגשה: 24/08/20 דחיית מועד הגשה פרטי המכרז הבהרות הבהרות 2 פרוטוקול