מרכז רפואי שער בנימין

לאחר קשיים בירוקרטיים שונים, בחודשים הקרובים יחלו עבודות בשטח  לפרויקט הדגל “מרכז רפואי שער בנימין” © 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ  עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל