מכרז 28.20 לביצוע עבודות נגרות בית הכנסת טלמון

לביצוע עבודות נגרות בית הכנסת “שירת גלעד” ביישוב טלמון מספר מכרז: 28/20 תאריך תחילת הגשות: 17/11/20 תאריך אחרון להגשה: 01/12/20 פרטי המכרז פרוטוקול סיור קבלנים מענה לשאלות משתתפים חוברת מכרז כתב כמויות