מכרז 04.21 מבנה מכרז שלד מרכז רפואי

לביצוע עבודות בינוי שלד מרכז רפואי שער בנימין מספר מכרז: 04/21 תאריך תחילת הגשות: 04/05/21 תאריך אחרון להגשה: 26/05/21 פרטי המכרז פרוטוקול סיור קבלנים