תיכון כפר אדומים

בקרוב מאוד יחלו עבודות עפר לתיכון כפר אדומים זהו פרויקט נוסף בקמפוס החינוך גוש אדומים שמתווסף לבית הספר הפעיל במקום ולאולם ספורט שבנייתו מסתיימת בקרוב מאוד  © 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ  עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל