פניות הציבור

מונתה בחברה רכזת פניות הציבור לכל התקלות והפניות שמגיעות למוקד 106 של המועצה. לאור מערכת הניהול החדשה שנכנסה למועצה הצלחנו להוריד את מספר הפניות הפתוחות ולתת מענה מהיר לתקלות. © 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ  עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

ניצול הקורונה

תקופת הקורונה נוצלה ע"י החברה להגברת הקצב בכל נושאי התכנון שהיו על המדף, בע"ה ישנם כבר מכרזים רבים שיוצאים לדרך. © 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ  עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

למען התושב

החברה התחדשה במערכת ניהול חדשה שחולשת על כל הארגון ונותנת לעובדי החברה ומנהליה אפשרות לשלוט בכל האינפורמציה ביתר קלות ובכל מקום, הכל למען שיפור השרות ועמידה בלוחות הזמנים. © 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ  עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

ניצול הקורונה

תקופת הקורונה נוצלה ע"י החברה להגברת הקצב בכל נושאי התכנון שהיו על המדף, בע"ה ישנם כבר מכרזים רבים שיוצאים לדרך. © 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ  עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

למען התושב

החברה התחדשה במערכת ניהול חדשה שחולשת על כל הארגון ונותנת לעובדי החברה ומנהליה אפשרות לשלוט בכל האינפורמציה ביתר קלות ובכל מקום, הכל למען שיפור השרות ועמידה בלוחות הזמנים. © 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ  עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

פניות הציבור

מונתה בחברה רכזת פניות הציבור לכל התקלות והפניות שמגיעות למוקד 106 של המועצה. לאור מערכת הניהול החדשה שנכנסה למועצה הצלחנו להוריד את מספר הפניות הפתוחות ולתת מענה מהיר לתקלות. © 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ  עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל